ગુજરાતી જોકસ - વાનર અને છોકરીઓ એક જેવી હોય છે

ગુરુવાર, 20 જૂન 2019 (16:16 IST)
વાનર અને છોકરીઓ એક જેવી હોય છે બન્ને કેળા માટે ઝગડે છે
 
 
છોકરાઓ અને ઉંદર એક જેવા હોય છે બન્ને
 
ખાડાની શોધ કરે છે.
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ-પરીક્ષા પછી છોકરીઓ શું વિચારે છે