ગુજરાતી જોક્સ-પતિ સામે કામવાળીથી ઝગડો

શનિવાર, 20 એપ્રિલ 2019 (17:10 IST)
જુગની એ ચડ્ડી ખોઈ નાખે અને

પતિ સામે કામવાળીથી ઝગડવા માંડી  ..
 
કામવાળી- સાહેબ તમે તો જાણો છો

ના કે હું કાંઈ પહેરતી નથી 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોકસ - વાનર અને છોકરીઓ એક જેવી હોય છે