ગુજરાતી જોક્સ-કેટલા ઓપશન હોય છે

શુક્રવાર, 19 જુલાઈ 2019 (15:26 IST)
આજકાલના બાળકને શાક પસંદ ના હોય તો મમ્મી પાસે 
કેટલા ઓપશન હોય છે 
દીકરા-પાસ્તા બનાવી દઉં.. કે મેગી ખાશો... 
વગેરે..વગેરે 
એક અમારો સમય હતું અને અમારી મા પાસે માત્ર બે જ ઑપ્શન હતા કે શાક ખાવી 
છે કે ચપ્પલ 
અમે બન્ને જ ખાઈ લેતા હતા... પહેલા ચપ્પ્લ અને પછી શાક...  
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- ફેમિલી પ્લાનિંગ