આ ખૂબ સરસ જોક્સ છે -મારી પત્નીએ જોયું છે.

ગુરુવાર, 18 જુલાઈ 2019 (17:50 IST)
બેંક લૂટ્યા પછી 
 
ડાકૂ- તમે મને જોયું ? 
 
કલર્ક -હા 
ડાકૂએ કલાર્કને ગોળી મારી એક યુવકથી પૂછ્યું-તૂ મને જોયું? 
 
યુવક- નહી, પણ મારી પત્નીએ જોયું છે અને સાથે કહી રહી હતી કે પોલીસને જણાવશે!! 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ પતિ-પત્નીનો આ જોક્સ તમારિં દિવસ બનાવી નાખશે-ઑફર મિક્સર પર છે