ગુજરાતી જોક્સ- ઓહ... આને નાનું કરો

બુધવાર, 17 એપ્રિલ 2019 (14:36 IST)
એક મારવાડીની પત્ની મારવાડી સાથે નહાવી રહી હતી
 
ત્યારે મારવાડીનો ઉભો થઈ ગયો
 
 
પત્ની જોરથી બૂમ પાડીને
 
ઓહ... આને નાનું કરો
 
હવે આ નહાવાનું સાબુ બે મહીના સુધી હલાવું છે!!

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- બાપની હેસિયત