ગુજરાતી જોકસ -સની લિયોની કોમેડી વિદ નાઈટસ કપિલમાં આવી

બુધવાર, 11 સપ્ટેમ્બર 2019 (16:20 IST)
સની લિયોની કોમેડી વિદ નાઈટસ કપિલમાં આવી 
 
તો એક દર્શકએ કહ્યું 
 
 
હું તમારું બહુ મોટું ફેન છું 
 
મે તમારી બધી ફિલ્મો જોઈ છે... 
 
હું તમારી સાથે તમારી ફિલ્મનો કોઈ એક સ્ટેપ કરી શકું છુ?  
 
તેના પર સિદ્દૂ કહ્યું- 
 
 
 
ગુરૂ હર પીલા ફૂલ આમ નહી હોતા, હર સીતા કા પતિ રામ નહી હોતા 
થોડી જેબ ઢીલી કરો, ઔર ઉઠાઓ હોટલ કા ખર્ચા, કયોંકિ યે વો સ્ટેપ હૈ 
 
જો ખુલ્લે આમ નહી હોતા .. ઠોકો.. 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - પાડોશનની ધમકી હતી કે ઑફર