ગુજરાતી -મોટું કોણ...

મંગળવાર, 16 એપ્રિલ 2019 (14:14 IST)
ટીચર - તમારા ઘરમાં કોણ મોટો છે
 
છાત્ર-હું
 
ટીચર -કેવી રીતે
 
છાત્ર- હું એક વર્ષનો હતો ત્યારે જ માંનું દૂધ પીવા બંદ કરી દીધું
પણ મારા પિતાજી આજે પણ પીએ છે !!!!

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- એ મારા મિત્ર નથી