ગુજરાતી જોક્સ- તો શું બાપ બની જાઉં

બુધવાર, 6 માર્ચ 2019 (17:36 IST)
લાલિયો પપ્પૂનો બેગ 
ચેક કરી રહ્યો હતું 
તેના બેગમાં એક કંડોમ મળી ગયું 
 
લાલિયો- શર્મ નથી આવતી 
આ ઉમ્રમાં આ રાખે છે. 
 
પપ્પૂ- તો શું આ ઉમ્રમાં 
 
બાપ બની જાઉં 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - મૃત્યું પછી પણ જાણો કેવા વિચાર...