ગુજરાતી જોક્સ- ઓહ માય ગોડ

રવિવાર, 16 જૂન 2019 (12:12 IST)
છોકરી - હું જ્યારે પણ 
 
સામે વાળા છોકરાને જોઉં છું 
 
મારી બ્રા ટાઈટ થઈ જાય છે 
 
બીજી છોકરી- હવે તૂ કાલથી બ્રા ન પહેરશે 
 
પછી જોશે તેને પેંટ ટાઈટથીને ફાટી જશે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોકસ - બાપ રે જોક્સ