ગુજરાતી જોકસ - હૂં તો બાળકની માસી છું

મંગળવાર, 2 જુલાઈ 2019 (11:33 IST)
મહિલા- ડાકટર બાળક દૂધ નહી પીતો
 
ડાક્ટર બ્રામાં હાથ નાખીને બૂબસને થોડીવાર મસલીને 
 
કહ્યું -
 
તમારો દૂધતો 
આવતા જ નહી
 
મહિલા -પણ હૂં તો બાળકની માસી છું .
તે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગવા આવી જાય છે

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી Jokes- મારી યાદ ત્યારે જ આવે છે જ્યારે...