ગુજરાતી જોકસ - મસ્ત Joke

શુક્રવાર, 16 ઑગસ્ટ 2019 (14:50 IST)
એક છોકરીનો ચા પીવાનું મન કર્યું 
 
પણ એ ફ્રીજ ખોલીને જોયું તો એમાં દૂધ નહી હતું 
 
છોકરી રૂમમાં ગઈ પોતાના કપડા ઉતાર્યા   
અને


બીજા કપડા પહેરીને દૂધ લેવા બજાર ગઈ
 
અને ચા બનાવી
 
અરે શું તમે પણ શું-શું વિચારો  

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- સિનેમા ની અંદર