ગુજરાતી એડલ્ટ જોક્સ - જોબ ઈંટરવ્યુ

સોમવાર, 12 ઑગસ્ટ 2019 (16:56 IST)
બૉસ - તારી ability શુ છે .. ? 
મહિલા - Young છુ, Dynamic છુ, Sincere છુ,... Honest, Hardworking, Qualified, અને Experienced પણ છુ., એટલુ જ નહી ., Deserving છુ, Typing જાણુ છુ, Computer માં પણ expert છુ, થોડુ accounts પણ જાણુ છુ .!!! 
 
બૉસ - બીજુ કંઈ... 
 
મહિલા - Single છુ, અને સૌથી જરૂરી વાત કે પોતાના Flatમાં એકલી રહુ છુ.... અને કોપર-ટી લગાવી રાખી છે. 
 
બોસ - બસ કર પગલી, હવે શુ Joiningના દિવસે જ Promotion લઈશ શુ  !!! 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ શાર્પ શૂટરએ ગુલશન કુમારને મારી હતી 16 ગોળીઓ, 10 મિનિટ સુધી ચીસ સાંભળતા રહ્યા હતા અબૂ સલેમ