ગુજરાતી જોક્સ - ટેલેંટ અને ભગવાનની ભેંટ

રવિવાર, 2 સપ્ટેમ્બર 2018 (00:41 IST)
એક પુરૂષ 2 કલાક કોઈ વિષય પર ભાષણ આપે એ ટેલેંટ છે 
 
અને 
 
એમ મહિલા 2 કલાક વગર કોઈ વિષય બોલે એ
 
ભગવાનની ભેંટ છે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - પિજ્જા Hut