ગુજરાતી જોક્સ- સૈનિક અને સરકારી

બુધવાર, 22 ઑગસ્ટ 2018 (17:50 IST)
સૈનિક અને સરકારી કર્મચારીમાં 
 
શું અંતર હોય છે 
 
 
સૈનિક- સર્જિકલ 
 
સરકારી કર્મચારી- સર જી કલ 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોકસ - અર્જ કિયા હૈ