ગુજરાતી જોકસ -રાખડીના ફાર્મ

મંગળવાર, 21 ઑગસ્ટ 2018 (16:15 IST)
આજે હિમ્મત કરીને 
 
એક છોકરીને પ્રપોજ કર્યો 
 
ચુડેલ બોલી!! 
 
ફ્રેંડશિપ ડે તો હાલી ગયો 
 
હવે તો માત્ર 
 
રાખડીના ફાર્મ ભરાઈ રહ્યા છે. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ Funny Rakhi Jokes - પાયલ છનકાતી ચાલી ગઈ