ગુજરાતી જોકસ - અર્જ કિયા હૈ

બુધવાર, 22 ઑગસ્ટ 2018 (17:43 IST)
જમાને કે ડર સે તેરી તસ્વીર ટાયલેટ 
 
મેં છુપા  રખી છે વાહ .. વાહ..
 
જમાને કે ડર સે તેરી તસ્વીર ટાયલેટમેં 
 
છુપા રખી હૈ 
 
દીદાર હો તેરા 
 
બાર બાર 
 
ઈસલિએ હમને 
 
જુલાબ કી ગોલી ખા રખી હૈ 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - પર્સનાલિટી ટેક્સ