ગુજરાતી જોક્સ- પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં

રવિવાર, 13 ઑક્ટોબર 2019 (08:13 IST)
પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં 
પાછળથી પત્ની બોલી 
રહેવા દો .. 
આથી વધારે પાસ નહી આવશે 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - પતિ અને પત્ની