ગુજરાતી જોક્સ- પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં

શુક્રવાર, 2 ઑગસ્ટ 2019 (16:03 IST)
પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં 
પાછળથી પત્ની બોલી 
રહેવા દો .. 
આથી વધારે પાસ નહી આવશે 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોકસ- wife અને Girlfriend માં શું અંતર છે