ગુજરાતી જોક્સ - પતિ અને પત્ની

શુક્રવાર, 8 નવેમ્બર 2019 (16:39 IST)
પતિ પોતાની નોકરાણીને પ્રેમ કરતો
હતો.. એક દિવસ તે ચોરી-ચોરી નોકરાણી સાથે રોમાંસ કરી રહ્યો હતો..
પતિ - તુ મારી પત્ની કરતા પણ વધુ સુંદર છે
નોકરાણી - ખોટુ ન બોલશો માલિક
પતિ -
નહી સાચુ બોલી રહ્યો છુ
નોકરાણી - પણ ડ્રાઈવર તો કહેતો હતો કે શેઠાણી જ વધુ સુંદર છે.
પતિ - બેહોશ !!!

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- કૌરવો સો કેવી રીતે?