ગુજરાતી જોક્સ- શાકમાં ટેસ્ટ નથી- મોદીનો દોષ જોક્સ જરૂર વાંચો

ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2019 (15:09 IST)
એક મહિલા શાક ખરીદવા ગઈ 
 
તેને ફુલાવર લીધું અને કહ્યું 
 
"ભાઈ- આકાલ શાકમાં સ્વાદ નહી રહ્યું, તમે ખરાબ શાક
લાવી રહ્યા છો" 
 
 
શાકવાળું- શું કરીએ મેડમ, આ બધું મોદીજી ના કારણે થયું 
 
મહિલા- આ શું બકવાસ છે 
 
શાકવાળા- હા મોદીજી...એ ખેતરમાં શૌચ પર રોક લગાવી છે
 
ત્યારથી શાકમાં તે પહેલાવાલું ટેસ્ટ નહી આવી રહ્યુ છે ... 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ #BharatKoSalaam સલમાન સાથે કેટરીનાના ફોટા જોઈ ખુશ થયા ફેંસ