ગુજરાતી જોક્સ- ગાંડી એવા એંઠા ફોન ન લેવાય

ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2019 (11:11 IST)
કાનો ગર્લફ્રેંડથી - બોલ તમે કયું ફોન જોઈએ બોલ 
 
હાલ લાવી દઉં તમે 
 
ગર્લફ્રેંડ- એ સફરજનમાં બટકું ભરેલું હોય છે તે વાલું 
 
કાનો- ગાંડી એવા એંઠા ફોન ન લેવાય હો.. 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ કુંડળી ભાગ્યની પ્રીતાએ બિકનીમાં જોવાયું હૉટ લુક