ગુજરાતી જોક્સ - પાપા હુ ફરીથી ફેલ થઈ ગયુ

ગુરુવાર, 26 સપ્ટેમ્બર 2019 (15:46 IST)
Son- પાપા હુ ફરીથી ફેલ થઈ ગયુ
પાપા- કોઈ વાત નહી તૂ શેરનો દીકરો છે
Son- મેમ પણ કહે છે... 
પાપા- શું? 
Son- ખબર નથી કયાં જાનવરનો દીકરો છે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ 17 વર્ષની ઉમ્રમાં આવી જોવાતી હતી સુષ્મિતા સેન, ફોટા જોઈ ઓળળી નહી રહ્યા ફેંસ