ગુજરાતી જોક્સ - નોનવેજ જોક્સ

શુક્રવાર, 16 ઑગસ્ટ 2019 (16:36 IST)
છોકરી તમારું નંબર આપો ન 
 
છોકરો- ચોરાનું ચોદ એક સાથ ત્રણ ત્રણ ચોદ 
 
9414173314
 
છોકરી - કોઈ બીજો નંબર નથી 
 
છોકરો-  છે ન - ચોરાનું છ દો છે દો એક સાત છે દો 
942621762 
 
છોકરી- કોઈ લેંડલાઈન જ આપી દો
 છોકરો -ઠીક છે 
 
સાથ સાથ ચોદ એક સાથ ચોદ 
77141714 
 
છોકરી- ભાગ- કૂતરીના .... 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ સોશિયલ મીડિયા પર કહર મચાવી રહી છે ઈશા ગુપ્તાની હૉટ બિકની ફોટા