ગુજરાતી જોક્સ ભાભીએ જવાની જોવાઈ દીધી હતી

સોમવાર, 15 એપ્રિલ 2019 (17:17 IST)
ગુજરાતી જોક્સ-હું તેને જોવાઈ દીધી હતી
 
એક યુવાનની ઓછી ઉંમરમાં મૌત થઈ ગઈ 
 
તેની મા રડતા રડતા 
 
હે ભગવાન- તે તો અત્યારે જવાની પણ
 
નહી જોઈ હતી .. 
 
પડોસની ભાભી- ના રડ કાકી 
 
હું તેને જોવાઈ દીધી હતી.... 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ -એડ્લ્ટ જોક્સ