ગુજરાતી જોક્સ -કેટલી શરમની વાત છે

શુક્રવાર, 7 ડિસેમ્બર 2018 (15:18 IST)
ગોલૂ- તારો બાપ ડોક્ટર છે તોય પણ તૂ બીમાર થઈ ગયું
 
કેટલી શરમની વાત છે ના આ
 
 
મોનૂ- તારો બાપ તો કંડોમ વેચે છે તોય પણ તૂ પૈદા થઈ ગયો ના ચૂતિયા
 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ધર્મેન્દ્રનો ફોન આવતા જ સલમાન ખાન કારમાં શા માટે ઉભા થઈ ગયા