ગુજરાતી જોક્સ - કામ વાળીનો જવાબ- મોર બનાવી દઈશ

બુધવાર, 6 માર્ચ 2019 (17:31 IST)
સોનૂ- આવી કઈ વસ્તુ છે જે ફાટે તો આવાજ નહી આવતી 
 
દૂધ તમે તમારી જગ્યા  સહી છો .. પણ 
 
સોનૂ તો કામ વાળીની મસ્તી લઈ રહ્યો હતું 
 
કામવાળી- વધારે હોશિયારી નહી 
 
નહી તો મોર બનાવી દઈશ 
 
સોનૂ- અરે મુર્ગા તો સાંભળ્યું હતું 
 
પણ મોર કેવી રીતે 
 
કામવાળી- પાછળ ઝાડૂ ઘુસાવીને!!! 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- રાજૂ રોમાંટિક થઈને