વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- સિનેમા ની અંદર

ગુરુવાર, 17 ઑક્ટોબર 2019

ગુજરાતી જોક્સ- જીંસ કોની...

સોમવાર, 14 ઑક્ટોબર 2019

ગુજરાતી જોક્સ - પતિ અને પત્ની

રવિવાર, 13 ઑક્ટોબર 2019

karwa chauth Jokes- કરવા ચોથ Jokes

રવિવાર, 13 ઑક્ટોબર 2019

ગુજરાતી જોક્સ - કરવા ચૌથ

શુક્રવાર, 11 ઑક્ટોબર 2019

ગુજરાતી જોક્સ-ઈકો ફ્રેંડલી Diwali

ગુરુવાર, 10 ઑક્ટોબર 2019
LOADING