વધુ જોક્સ

જોક્સ - નાદાન

મંગળવાર, 5 મે 2020

Joke of the day - એક પતિની વ્યથા

સોમવાર, 27 એપ્રિલ 2020

Jokes- ગુજરાતી મજેદાર જોક્સ

સોમવાર, 20 એપ્રિલ 2020

ગુજરાતી જોક્સ -ફળોના નામ

સોમવાર, 13 એપ્રિલ 2020

ગુજરાતી જોક્સ - રામાયણ જોતા ...

ગુરુવાર, 2 એપ્રિલ 2020

ગુજરાતી જોક્સ- એપ્રિલ ફૂલ

મંગળવાર, 31 માર્ચ 2020

Gujarati Jokes - દીકરીમાં ખામી

બુધવાર, 25 માર્ચ 2020

કોરોના જોક્સ

બુધવાર, 25 માર્ચ 2020

ગુજરાતી Jokes- આલિયાને કિસ..

મંગળવાર, 24 માર્ચ 2020
LOADING