વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - દેવસેના સેવ દેના

શનિવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ -પતિ-પત્નીના જોક્સ

શનિવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી મજેદાર જોક્સ

બુધવાર, 19 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી મજેદાર જોક્સ

બુધવાર, 19 ફેબ્રુઆરી 2020

મજેદાર જોક્સ હંસી રોકાશે નહી

સોમવાર, 17 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ-આનંદ આવી રહ્યું છે

રવિવાર, 16 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - ખરીદી

શનિવાર, 8 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

મંગળવાર, 4 ફેબ્રુઆરી 2020

JoKes -લગ્ન માટે મેરેઝ બ્યુરો ગયો.

ગુરુવાર, 30 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી મજેદાર જોક્સ

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

જોકસ- બેંક છે

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020

મોટૂ: ગણિતનો સવાલ પૂછી શકું છું

બુધવાર, 22 જાન્યુઆરી 2020
LOADING