ગુજરાતી જોક્સ - હજુ તો બેંકનુ છે

બુધવાર, 9 ઑક્ટોબર 2019 (15:50 IST)
પત્ની - સાંભળો છો, ભૂકંપ આવ્યો છે, મકાન હલી રહ્યુ છે, પડી જશે તો ?
પતિ - પડવા દે ને આપણે શુ ? હજુ આપણુ ક્યા થયુ છે, હજુ તો બેંકનુ છે.
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ નુસરત ભરૂચાએ શેયર કરી હૉટ બિકની ફોટા, થાઈલેંડમાં ખૂબ એંજાય કરી રહી છે વેકેશન