ગુજરાતી જોક્સ- બોયસ હોસ્ટલના બાથરૂમમાં લખ્યું હતુ

રવિવાર, 6 ઑક્ટોબર 2019 (12:20 IST)
બોયસ હોસ્ટલના બાથરૂમમાં લખ્યું હતુ
 
તમારું ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે 
 
તો વિચારો છોકરીઓના બાથરૂમમાં શુ લખ્યું હશે 
 
 
તમારા ભવિષ્યમાં આંગળી ન કરવી... 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - તૂ શેરનો દીકરો છે આ ખૂબ મજેદાર Joke હંસી નહી રોકાશે