ગુજરાતી જોક્સ-પતિ સામે કામવાળીથી ઝગડો

શુક્રવાર, 4 ઑક્ટોબર 2019 (15:10 IST)
જુગની એ ચડ્ડી ખોઈ નાખે અને

પતિ સામે કામવાળીથી ઝગડવા માંડી  ..
 
કામવાળી- સાહેબ તમે તો જાણો છો

ના કે હું કાંઈ પહેરતી નથી 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - સો ટક બચત