ગુજરાતી જોક્સ -માનો કે તે મારી છે.

મંગળવાર, 15 જાન્યુઆરી 2019 (16:49 IST)
ટીચર- ક્યારે કોઈ છોકરીને પ્રપોજ કર્યું છે 
 
છાત્ર- નહી સર અમે મેથસના સ્ટૂડેંટ છે 
 
 
 
તેથી અમે માત્ર સપોજ કરીએ છે 
 
 
કે 
 
માનો કે તે મારી છે. 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી નાનવેજ જોકસ