ગુજરાતી જોક્સ - રામાયણ જોતા ...

ગુરુવાર, 2 એપ્રિલ 2020 (17:41 IST)
સવારે 9 વાગ્યે રામાયણ જોતા મારા દીકરાએ 
અચરજથી કહ્યુ કે રાજા દશરથની 
ત્રણ રાણીઓ  હતી 
તે બોલ્યા આવુ કેવી રીતે થઈ શકે છે ડૈડી 
મારી તો માત્ર એક જ મમ્મી છે 
મે ઠંડી શ્વાસ લઈને કહ્યુ હા શું કરીએ દીકરા 
તારી પણ ત્રણ મમ્મી હોત તો કેટલું સારું થતુ 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ રંગીતા પ્રીતીશ નાન્દીની ''ફોર મોર શોટ્સ પ્લીઝ સિઝન 2'' આ તારીખે થશે રિલીઝ