ગુજરાતી જોક્સ- અત્યારે ન આવવું..

બુધવાર, 25 માર્ચ 2020 (16:38 IST)
પહેલીવાર તમારી પાસે એક કારણ છે 
જેના કારણે તમે તમારા સગાને 
કહી શકો છો 
અત્યારે ન આવવું...  

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ-ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરૂ થતા