ગુજરાતી જોક્સ-ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરૂ થતા

બુધવાર, 25 માર્ચ 2020 (17:05 IST)
એકવાર ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરુ થઈ જાઓ 
તો ત્યાં જઈને 
લોકોને બાખરી બનાવવા શીખડાવીશ 
ખબર નહી શું શું ખાવે છે... 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- અત્યારે ન આવવું..