ગુજરાતી જોક્સ - દાવેદારી

સોમવાર, 29 જુલાઈ 2019 (00:42 IST)
પિતાજી પુત્રની માર્કશીટ જોઈને - કેમ લા... આ વખતે બીજા નંબર પર કેમ આવ્યો ?
પુત્ર - માર્ક્સ તો પહેલા નંબરવાળાના જેટલા જ મળ્યા હતા પણ ટાઈ થતા બંને દાવેદારોના પિતાજીની બોર્ડ માર્કશીટ મંગાવીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. 
પિતાજી - ઠીક છે ઠીક છે રહેવા દે.. ફરી વખત વધુ મહેનત કરે તો ટાઈની સ્થિતિ ન આવે. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ સ્વિમિંગ નથી આવડતુ છતા ઊંડા પાણીમાં વોટર થેરેપી લેવા ઉતરી Shilpa Shetty, જુઓ વીડિયો