ગુજરાતી જોક્સ-કબૂતરને દાણા

બુધવાર, 11 સપ્ટેમ્બર 2019 (16:36 IST)
બાળક- અંકલ આંટી દરરોજ રાત્રે કબૂતરને દાણા નાખે છે શું 
 
અંકલ - ના ના એવું કાઈ નહી-
શા માટે આવું કેમ પૂછે છે ... 
 
બાળક- અરે દરરોજ રાત્રે તમારા ઘરથી આહ્હ અહ્હ અહ્હ્હ આવાજ આવે છે 
 
 
 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોકસ -સની લિયોની કોમેડી વિદ નાઈટસ કપિલમાં આવી