ગુજરાતી જોક્સ - તમે બહુ નાના છો મારા ભાર કેવી રીતે ઉપાડશો

સોમવાર, 24 જૂન 2019 (07:29 IST)
એક છોકરાએ છોકરીને સેક્સ માટે ઓફર કર્યા 
 
છોકરી- તમે બહુ નાના છો મારા ભાર કેવી રીતે ઉપાડશો 
 
છોકરા- ઉંદર અનાજની બોરી ઉપાડી ના શકે , પણ ફાડી તો શકે છે ના!! 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ જોક્સ - બાળકનો હાથ બહાર લટકી રહ્યું છે-વાંચો મજેદાર જોક્સ