બાળકો

ગુજરાતી જોક્સ - ટીચર ખાટલો પથારો

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - હાસ્ય કોર્નર

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020

ઉખાણાં

બુધવાર, 22 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ

ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી ઉખાણું

બુધવાર, 15 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી કોયડો

બુધવાર, 15 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી કોયડો

સોમવાર, 13 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતીજોકસ- રાવણ તો ગયો !!

શુક્રવાર, 29 માર્ચ 2019

ગુજરાતી જોક્સ -કબૂતર

ગુરુવાર, 28 જૂન 2018

ગુજરાતી જોક્સ- તોફાની જોક્સ

બુધવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2017
ભૂગોળના સરે પૂછ્યું : ‘આયાત અને નિકાસનું એક એક ઉદાહરણ આપો.’ નટુ બોલ્યો : ‘સોનિયા અને સાનિયા !’
નવી નવી કાર ચલાવવાનુ શીખનાર પત્નીએ પતિને કહ્યુ - આજે આપણે કાર લઈને જઈશુ, અને કાર હુ ચલાવીશ. પતિ - હા...
ઠોઠ વિદ્યાર્થી - સર, મને શૂન્ય માર્ક તો મળવા ન જોઈએ, એમ મને લાગે છે. શિક્ષક - મને પણ એવુ જ લાગે છે, ...
એક મિત્ર (બીજાને) છોકરાઓનું મગજ માત્ર 15 ટકા જ આરામ કરે છે. બાકીના મગજમાં શું હોય છે? બીજો મિત્ર- ગ
ટીનુ - સારુ થયુ હું મહારાષ્ટ્રમાં ન જન્મયો મીનુ - કેમ ? ટીનુ - કારણ કે મને તો મરાઠીનો એક શબ્દ પણ નથ
દીપુએ ઘરે આવીને મમ્મીને કહ્યુ - મમ્મી, આજે શાળામાં શિક્ષકે મને પૂછ્યુ કે તમે કેટલા ભાઈ-બહેન છો ? મેં...
LOADING