ગુજરાતી જોક્સ- હું મંદિર જાઉં છું

શુક્રવાર, 12 એપ્રિલ 2019 (14:30 IST)
Wife & husband નો ઝગડો થઈ ગયો 
 
Wife- હું જાઉં છું ઘર છોડીને 
 
Husband- હું મંદિર જાઉં છું 
 
Wife- તમે કેટલી પણ બાધા રાખો તોય હુ
પાછી આવવાની નથી  
 
Husband- હું તો બાધા પૂરી થઈ એટલે જાઉં છું! 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- બધા સીએ છે - હંસીના રોકાય એવું મજેદાર જોક્સ