ગુજરાતી જોક્સ- જાડાપણ વધી રહ્યું છે

મંગળવાર, 9 એપ્રિલ 2019 (11:37 IST)
બે મહિલાઓ વાત કરી રહી હતી 
 
 
જાડાપણ વધી રહ્યું છે 
 
તેથી બહાર ખાવાનું એક્દમ બંદ 
 
પેક કરાવીને ઘરે જ ખાવું છું 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ સમોસા ખાવાથી શાન વધે