ગુજરાતી જોક્સ- મજા આવી ગયું હવે શાળા બંદ

સોમવાર, 8 એપ્રિલ 2019 (12:42 IST)
બાળકો- મજા આવી ગયું હવે શાળા નહી આવવું પડશે... 
પણ ગપ્પૂ ઉદાસ હતું અને ટીચરે ગપ્પૂને ઉદાસ જોયું પૂછ્યું. 
 
ટીચર ગપ્પૂથી- બધા શાળાના બળતા પર ખુશ છે માત્ર તો કેમ દુખી છે,આ જોઈને મને સારું નહી લાગ્યું 
 
ગપ્પૂ- હું આ વિચારીને દુખી છું કે ભગવાને મારી અડધી ઈચ્છા પૂરી કરી// શાળા તો બળી ગયું પણ તમે જિંદા બચી ગયા તેથી એક કિલોની જગ્યા હું અડધા 
 
કિલો જ લાડુ ભગવ્વાનને ચઢાવીશ!! 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- પહેલીવાર ઘરે આવ્યા છો કઈક તો લો -જવાબ સાંભળો