ગુજરાતી જોક્સ - હું તારા માટે Fast કરીશ

બુધવાર, 4 સપ્ટેમ્બર 2019 (15:31 IST)
ગુજરાતી જોક્સ- વ્રત રાખવાની વાત કરી રહી છું 
 હું તારા માટે Fast કરીશ
છોકરો- ના જાનું 
 
ધીમે ધીમે જ કરીશ 
 
મજા લઈને Feeling ની સાથે 
 
છોકરી- એ કૂતરા 
 
હુ તારા માટે વ્રત રાખવાની વાત કરી રહી છું 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- કોને જોઈએ 9 મહીનાની રજા