ગુજરાતી જોક્સ - મેહમાનને ગ્રીન ટી પીવડાવવાના ફાયદા

રવિવાર, 20 ઑક્ટોબર 2019 (10:23 IST)
1. રીચ લાગે છે
2. દૂધનો ખર્ચો બચે છ્ 
3. ખાંડના ખર્ચા બચે છે. 
4. સાથે બિસ્કીટ નહી આપવા પડે 
5. હોઈ શકે કે ફરી એ આવે જ નહી

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોકસ - હવે તો હુ દિવસ રાત કરીશ