ગુજરાતી જોકસ - હવે તો હુ દિવસ રાત કરીશ

શુક્રવાર, 13 સપ્ટેમ્બર 2019 (17:10 IST)
છોકરી-  બસ કરો કેટલું કરશો 
 
રાત્રે 12 વાગ્યાથી કરી રહ્યા છો હવે તો સવાર થઈ ગઈ 
 
 
થાકતા નથી કે શું 
 
 
છોકરો-  આ તો કઈ નથી 
 
હવે તો હુ દિવસ રાત કરીશ 
 
મહીનાના આખરી સુધી 
 
ટારગેટ પૂરુ કરવું છે 
 
ઑફિસનો... 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- બસ એક અક્ષર નો ફેર છે