ગુજરાતી જોક્સ -મને બીજી પત્ની જોઈએ

રવિવાર, 9 ડિસેમ્બર 2018 (07:32 IST)
મારી પાસે રાત્રે સાંતાક્લાજ આવ્યું અને 
 
બોલ્યો જે કોઈ wishમાંગો 
 
મે બોલ્યા કે મારી પત્ની ઝગડો બહુ કરે છે 
 
મને બીજી પત્ની જોઈએ.. 
 
સાંતાક્લાજ મને બહુ માર્યો 
 
પછી ખબર પડી કે મારી પત્ની જ સંતાક્લોજ બનીને આવી હતી.. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ કેદારનાથ સામે ફીકી પડી 2.0, પહેલા જ દિવસે કરી આટલા કરોડની કમાણી c