હાસ્ય જોક્સ - શુ નજર છે !

પત્ની :પતિ ને  - અલા પેલો માનસ ક્યારનો મને જોયા કરે છે.
પતિ  પત્ની ને - એ તો તને જોવાનો જ એમાં હું કસું કરી સકું તેમ નથી.
પત્ની :- કેમ
પતિ :- એ ભંગાર વાળો છે .

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ જોક્સ - રજનીકાંતની કીક