ગુજરાતીમાં જોક્સ- ચમેલીને શર્મ આવે છે

બુધવાર, 29 નવેમ્બર 2017 (11:12 IST)
ચમેલી: સાંભળો...।
પ્રેમસુખ : સંભળાવો ...।
 
ચમેલી:કઈક જરૂરી વાત કહેવી છે ...।
 
 
પ્રેમસુખ : તો કહો ના 
ચમેલી: બધા સામે શર્મ આવે છે 
 
 
પ્રેમસુખ : અરે શરમાતા નહી કહી દે ...।
ચમેલી: ઠીક છે 
...  
... 
....
 
ચમેલી:તારી પેંટ પાછળથી ફાટેલી છે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ Sherlyn ચોપડાના સેક્સી ફોટા