ગુજરાતી જોક્સ- સેક્સ અને ચૂંટણી

સોમવાર, 22 જાન્યુઆરી 2018 (20:31 IST)
સેક્સ અને ચૂંટણીમાં સૌથી જરૂરી શું છે 
 
ઉમેદવારનો ઉભો થવું 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ Padmavati- સંજય લીલા ભણશાલીની પદ્માવતીએ શા માટે આગમાં કૂદી