સેક્સને સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારુ માનવામાં આવે છે. પણ જરૂરી છે કે સેક્સનો આનંદ લેવા મટે તેના વિશે યોગ્ય...
લગ્ન પહેલા શારીરિક સંબંધ ન બાંધવાની સદીઓ જૂની માન્યતા કંઇ એમ જ નથી બનાવવામાં આવી. હવે સંશોધકોએ આ પરં...
ઉતરી ગયા છે એ નજરથી હ્રદય સુધી પહોંચી ગઈ છે વાત હવે તો પ્રણય સુધી આ ઈંતેજારની મજા એટલી ગમી કે જોશુ અ...
નયનમાં ના રાખો આટલી નફરત આ નયનમાં હુ તસ્વીર બનીને આવેશ ભલે રહો તમે મારા નયનથી દૂર હુ મળવા માટે સપનું
પ્રેમનું મીઠુ દર્દ ગજબ હોય છે શબ્દોમાં છુપાયેલી એક ગઝલ હોય છે મનમાં ભર્યા હોય છે શબ્દો ઘણા પણ વિશ્વા...
પ્રેમમાં મોટી રજૂઆત ન કરજો જો નિભાવી ન શકો તો શરૂઆત ન કરશો જેને તમારા વગર જીવવાને આદત જ નથી તેને ક્ય...
આપે છે સાદ તુ રોજ મને ખ્વાબમાં તારો અવાજ સાંભળુ છુ હું રોજ હવાઓમાં તારી મહેંદીનો રંગ મારી ગઝલને સજાવ...