ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ

ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020 (12:47 IST)

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ Jokes-કાલે રસ્તામાં શાળામાં સાથે ભણનારી છોકરી જોવાઈ