ગુજરાતી જોક્સ- વાસણ હું ધોઉં છું

મંગળવાર, 23 જૂન 2020 (15:52 IST)
લગ્ન તો હું તે છોકરાથી કરીશ 
જે ભોજન પછી 
કહેશે..! 
 
જા તૂ FB અને insta 
ચલાવી લે 
વાસણ હું ધોઉં છું.... 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ રાખી સાવંતના સ્વપ્નમાં સુશાંતસિંહ રાજપૂતે આ કહ્યું